HAD Medical Equipment Co., Ltd

Thương hiệu 
#B. Braun

Chúng tôi có 48 sản phẩm dành cho bạn
Dung dịch sát khuẩn Meliseptol® Rapid
Dung dịch sát khuẩn Meliseptol® Rapid
Dung dịch khử khuẩn da Braunoderm
Dung dịch khử khuẩn da Braunoderm
Dung dịch khử khuẩn da Braunol
Dung dịch khử khuẩn da Braunol
Dung dịch sát khuẩn Softa-Man
Dung dịch sát khuẩn Softa-Man
Dung dịch sát khuẩn Lifo-Srub
Dung dịch sát khuẩn Lifo-Srub
Dung dịch khử khuẩn dụng cụ Stabimed®
Dung dịch khử khuẩn dụng cụ Stabimed®
Dung dịch sát khuẩn Helizyme
Dung dịch sát khuẩn Helizyme
Kim cánh bướm Venofix® Safety
Kim cánh bướm Venofix® Safety
Kim luồn tĩnh mạch Introcan® Safety
Kim luồn tĩnh mạch Introcan® Safety
Kim luồn tĩnh mạch Vasofix® Safety
Kim luồn tĩnh mạch Vasofix® Safety
Kim tiêm Sterican®
Kim tiêm Sterican®
Kim chọc dò Spinocan® (Pencan®)
Kim chọc dò Spinocan® (Pencan®)
Kim gây tê Stimuplex® Ultra 360
Kim gây tê Stimuplex® Ultra 360
Kim gây tê Stimuplex® Needle A
Kim gây tê Stimuplex® Needle A
Bộ dụng cụ gây tê Contiplex® Tuohy Ultra
Bộ dụng cụ gây tê Contiplex® Tuohy Ultra
Nút chặn kim luồn In-Stopper
Nút chặn kim luồn In-Stopper
Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng Certofix Mono
Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng Certofix Mono
Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng Certofix®  Duo
Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng Certofix® Duo
Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng Certofix Trio
Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng Certofix Trio
Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn Certofix® Trio Protect
Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn Certofix® Trio Protect