HAD Medical Equipment Co., Ltd

Chỉ phẫu thuật mắt

Chúng tôi có 5 sản phẩm dành cho bạn
Danh mục: 
Chỉ phẫu thuật mắt
Chỉ phẫu thuật mắt tự tiêu tổng hợp Caresorb® Polyglactin 910
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật mắt tự tiêu tổng hợp Caresorb® Polyglactin 910
Chỉ phẫu thuật mắt không tiêu tổng hợp Carelon®
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật mắt không tiêu tổng hợp Carelon®
Chỉ phẫu thuật mắt không tiêu tổng hợp Trustilene® Polypropylene
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật mắt không tiêu tổng hợp Trustilene® Polypropylene
Chỉ phẫu thuật mắt không tiêu tổng hợp Protibond®
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật mắt không tiêu tổng hợp Protibond®
Chỉ phẫu thuật mắt không tiêu tự nhiên Caresilk® Silk
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật mắt không tiêu tự nhiên Caresilk® Silk