HAD Medical Equipment Co., Ltd

Dụng cụ phẫu thuật

Chúng tôi có 10 sản phẩm dành cho bạn
Danh mục: 
Dụng cụ phẫu thuật
Cán dao dành cho lưỡi dao phẫu thuật Feather®
Feather
Cán dao dành cho lưỡi dao phẫu thuật Feather®
Dao bào da Feather®
Feather
Dao bào da Feather®
Lưỡi dao phẫu thuật Feather®
Feather
Lưỡi dao phẫu thuật Feather®
Dao tạo đường hầm Feather® Crescent Knife
Feather
Dao tạo đường hầm Feather® Crescent Knife
Dao tạo khe Feather® Slit Knife
Feather
Dao tạo khe Feather® Slit Knife
Dao rạch vi phẫu Feather® Incision Knife
Feather
Dao rạch vi phẫu Feather® Incision Knife
Kềm lấy lưỡi dao Feather®
Feather
Kềm lấy lưỡi dao Feather®
Lưỡi dao cắt tiêu bản dùng một lần Feather A35
Feather
Lưỡi dao cắt tiêu bản dùng một lần Feather A35
Lưỡi dao cắt tiêu bản dùng một lần Feather S35
Feather
Lưỡi dao cắt tiêu bản dùng một lần Feather S35
Lưỡi dao cắt tiêu bản dùng một lần Feather R35
Feather
Lưỡi dao cắt tiêu bản dùng một lần Feather R35