HAD Medical Equipment Co., Ltd

Bơm kim tiêm

Chúng tôi có 14 sản phẩm dành cho bạn
Danh mục: 
Bơm kim tiêm
Kim cánh bướm Venofix® Safety
B. Braun
Kim cánh bướm Venofix® Safety
Kim luồn tĩnh mạch Introcan® Safety
B. Braun
Kim luồn tĩnh mạch Introcan® Safety
Kim luồn tĩnh mạch Vasofix® Safety
B. Braun
Kim luồn tĩnh mạch Vasofix® Safety
Kim tiêm Sterican®
B. Braun
Kim tiêm Sterican®
Kim chọc dò Spinocan® (Pencan®)
B. Braun
Kim chọc dò Spinocan® (Pencan®)
Kim gây tê Stimuplex® Ultra 360
B. Braun
Kim gây tê Stimuplex® Ultra 360
Kim gây tê Stimuplex® Needle A
B. Braun
Kim gây tê Stimuplex® Needle A
Bộ dụng cụ gây tê Contiplex® Tuohy Ultra
B. Braun
Bộ dụng cụ gây tê Contiplex® Tuohy Ultra
Ống bơm tiêm nhựa không kim Omnifix® Lock
B. Braun
Ống bơm tiêm nhựa không kim Omnifix® Lock
Bơm tiêm nhựa có kim Omnivan®
B. Braun
Bơm tiêm nhựa có kim Omnivan®
Bơm tiêm nhựa có kim Perfusor® Original
B. Braun
Bơm tiêm nhựa có kim Perfusor® Original
Bơm tiêm Vikimco
Cửu Long
Bơm tiêm Vikimco