HAD Medical Equipment Co., Ltd

Băng dán

Chúng tôi có 17 sản phẩm dành cho bạn
Danh mục: 
Băng dán
Băng keo cá nhân màu da Ace Band-S
Young Chemical
Băng keo cá nhân màu da Ace Band-S
Băng keo cuộn lụa Young Plaster-Silk
Young Chemical
Băng keo cuộn lụa Young Plaster-Silk
Băng keo cuộn giấy Young Plaster-Paper
Young Chemical
Băng keo cuộn giấy Young Plaster-Paper
Băng keo cuộn co giãn Fix Roll
Young Chemical
Băng keo cuộn co giãn Fix Roll
Băng gạc vô trùng Young Wound Dressing
Young Chemical
Băng gạc vô trùng Young Wound Dressing
Băng gạc vô trùng không thấm nước Sterile Adflex
Young Chemical
Băng gạc vô trùng không thấm nước Sterile Adflex
Băng keo cố định kim luồn Wound-IV
Young Chemical
Băng keo cố định kim luồn Wound-IV
Băng keo cố định kim luồn không thấm nước Adflex-IV
Young Chemical
Băng keo cố định kim luồn không thấm nước Adflex-IV
Băng keo cá nhân vải Ace Band-F
Young Chemical
Băng keo cá nhân vải Ace Band-F
Băng xốp vết thương Therasorb® Algi Plus Hydrophilic Dressing
Wonbiogen
Băng xốp vết thương Therasorb® Algi Plus Hydrophilic Dressing
Băng xốp vết thương Therasorb® Adhesive
Wonbiogen
Băng xốp vết thương Therasorb® Adhesive
Băng xốp vết thương Therasorb® Net
Wonbiogen
Băng xốp vết thương Therasorb® Net