HAD Medical Equipment Co., Ltd

Chỉ phẫu thuật tự tiêu

Chúng tôi có 15 sản phẩm dành cho bạn
Danh mục: 
Chỉ phẫu thuật tự tiêu
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresorb® Polyglactin 910
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresorb® Polyglactin 910
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresorb® Rapid Polyglactin 910
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresorb® Rapid Polyglactin 910
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresyn® Polyglycolic Acid
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresyn® Polyglycolic Acid
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresyn® Rapid Polyglycolic Acid
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresyn® Rapid Polyglycolic Acid
Chỉ phẫu thuật tự tiêu kháng khuẩn Caresorb® Plus
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu kháng khuẩn Caresorb® Plus
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Protisorb® Polydioxanone (PDS)
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Protisorb® Polydioxanone (PDS)
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Trustisorb® Polyglecaprone 25
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Trustisorb® Polyglecaprone 25
Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học Trustigut® (C)
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học Trustigut® (C)
Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học Trustigut® (N)
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học Trustigut® (N)
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Meril Megasorb Polyglycolic Acid Suture
Meril
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Meril Megasorb Polyglycolic Acid Suture
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Meril Filaxyn Polydioxanone
Meril
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Meril Filaxyn Polydioxanone
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Meril Mitsu Polyglactin 910
Meril
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Meril Mitsu Polyglactin 910